Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2012

Lịch chạy tàu Hải Phòng - Hà Nội

Lịch tàu chạy :

Chiều Hải Phòng  -  Hà Nội

Lịch tàu chạy : Tàu LP2
Ga KM Giờ đến Giờ đi
Hải Phòng 0 06:05 06:05
Thượng Lý 4 06:15 06:18
Phú Thái 24 06:40 06:43
Hải Dương 45 07:10 07:15
Cẩm Giàng 62 07:35 07:38
Gia Lâm 97 08:18 08:30
Long Biên 100 08:40 08:40

Lịch tàu chạy : Tàu LP6


Ga KM Giờ đến Giờ đi
Hải Phòng 0 08:55 08:55
Thượng Lý 4 09:05 09:07
Phú Thái 24 09:29 09:32
Hải Dương 45 09:58 10:01
Cẩm Giàng 62 10:21 10:24
Gia Lâm 97 11:04 11:09
Long Biên 100 11:17 11:21
Hà Nội 102 11:30 11:30
 Ghi chú: Ga đến cuối cùng là ga Long Biên, riêng thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết ga đến cuối cùng là ga Hà Nội

Lịch tàu chạy : Tàu LP8


Ga KM Giờ đến Giờ đi
Hải Phòng 0 14:55 14:55
Thượng Lý 4 15:05 15:08
Phú Thái 24 15:30 15:33
Hải Dương 45 15:59 16:02
Cẩm Giàng 62 16:22 16:28
Gia Lâm 97 17:09 17:17
Long Biên 100 17:25 17:25

Lịch tàu chạy : Tàu HP2


Ga KM Giờ đến Giờ đi
Hải Phòng 0 18:40 18:40
Thượng Lý 4 18:50 18:53
Hải Dương 45 19:39 19:44
Gia Lâm 97 20:43 20:51
Hà Nội 102 21:05 21:05

1 nhận xét: